Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

BETH ALLWCH CHI EI GREU MEWN 100 NIWRNOD?

Llawn

Digwyddiad Navigation

Felly, cyn i benwythnos yr ŵyl gyrraedd mewn 100 niwrnod, mae LLAWN yn gofyn beth allwch CHI ei greu dros gyfnod o 100 niwrnod?

 

Mae tîm LLAWN yn eich gwahodd i ymgymryd â’ch her greadigol 100 niwrnod eich hun, ei rhannu â hwy ar y cyfryngau cymdeithasol ac efallai y cewch wahoddiad hyd yn oed i gyflwyno’r casgliad o ffotograffau neu recordiadau yn LLAWN05. Dewiswch weithgaredd, efallai rhywbeth newydd sbon yr ydych wedi bod awydd rhoi cynnig arno erioed, efallai rhyw weithgaredd yr hoffech ei wella, neu rywbeth yr hoffech ei wneud o ran hwyl.

 

Gallech roi cynnig efallai ar ddysgu chwarae offeryn cerdd. Beth am dynnu llun neu ddwdl mewn llai na munud? Ysgrifennu cerdd ar nodyn post-it? Tyfu planhigyn am y tro cyntaf? Crëwch 100 golygfa. Defnyddiwch gamera i dynnu llun yr wynebau a welwch mewn gwrthrychau cyffredin. Efallai y gallech wneud rhywbeth gwahanol bob dydd gan ddefnyddio’r un ffurf. Efallai eich bod yn gwneud yr un peth yn union bob dydd gan ailadrodd y dasg yn ddyddiol, gan gasglu 100 enghraifft o’r un syniad … chi sy’n penderfynu.

 

Gwnewch hyn bob dydd. Tynnwch ei lun â chamera, neu ei recordio, a’i rannu â’r tîm yn LLAWN ar y cyfryngau cymdeithasol.

Addas ar gyfer: Pob oedran

Manylion

Trefnydd

Llawn