Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

CYMDEITHAS YR AWDIO GRONOLEGWYR

Host/Operator

Digwyddiad Navigation

HOST/OPERATOR – CYMDEITHAS YR AWDIO GRONOLEGWYR

Mae Host/Operator yn brosiect perfformiad sain sy’n defnyddio perfformiad sain sythweledol i fynd i’r afael â syniadau cysylltiedig â’r cyflwr perfformiadol; y gofod meddyliol a ffisegol yr ydym yn ei ddefnyddio yn ystod y broses greadigol. Hyd yma mae Host/Operator wedi perfformio, recordio a rhyddhau mwy na 24 awr o ddeunyddiau clywedol yn ystod eu 50 recordiad.

 

Y cyflwr perfformiadol yw’r foment hynod y mae rhywun yn ei ganfod ei hun ynddi wrth berfformio, sy’n cael ei thynnu o amser ac sy’n rhydd rhag ymateb cyd-destunol y symbyliadau allanol cyfredol. Mae’n golygu byw yn ystod y funud honno ac mae’n rhoi’r rhyddid inni weithredu heb betruso a heb ddim i darfu arnom.  Mae’r cyflwr perfformiadol yn ddolen adborth perfformiad/ymateb o fewn yr un foment a gweithred.

 

Derbyniodd Host/Operator wahoddiad i ddod draw i Landudno ac mae’n cwblhau cofnod hanesyddol diffiniol y dref gan ddefnyddio gwyddor newydd sbon, sef Awdio Gronoleg. Ffurf ar archaeoleg sain yw awdio gronoleg sy’n defnyddio perfformiadau sain y cyflwr perfformiadol i ddeillio hanes diffiniol pobl, lleoedd a gwrthrychau.  

 

Bydd partneriaeth berfformiadol Charles Gershom & Reverend Tate yn cychwyn ar orymdaith drwy’r dref a fydd yn para deuddydd, gyda pherfformiadau byw mewn lleoedd a bennwyd ymlaen llaw. Gwahoddir y gynulleidfa i gael profiad o Awdio Gronoleg ar waith ym mhob un o’r lleoliadau hyn. Bydd perfformiadau yn cychwyn pan fydd yr haul yn marchlud ar ddydd Gwener 15 Medi, ac yn dod i ben ar ddydd Sul 17 Medi.

 

Addas ar gyfer: Pob oedran

Hyd: Dros gyfnod o 48 awr yn ystod cyfnodau a amserwyd

www.hostoperator.co.uk

Manylion

Trefnydd

Host/Operator