Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

gemau ar y L[L]AWN

Llawn

Digwyddiad Navigation

Scrabble, Jenga, Hungry Hippos, Stay Alive, Bananagrams, Risk, Pictionary, Monopoli, Settlers of Catan, Sushi Go… beth bynnag fo’r gêm, byddwn yn gallu ei chwarae. Diolch i’r tîm yn Scrabble Sunday, bydd gennym lond gwlad o fagiau o deils llythrennau, byrddau a rhestlau Scrabble, pensiliau a phapur ar gyfer sgorio a geiriaduron Scrabble i roi taw ar unrhyw ddadleuon. A bydd digon o gêmau eraill i’w chwarae os nad yw geiriau yn apelio atoch. Chwaraewch gyda’ch teulu, chwaraewch gyda’ch ffrindiau, dewch draw i wneud ffrindiau newydd sbon. Bydd gennym blancedi a byrddau a phopeth sydd ei angen. Dewch draw da chi.

 

Dewch i chwarae gemau ar y (L)lawn ar y Promenâd yn ymyl y Senotaff unrhyw bryd rhwng 10:30yb – 4:00yh, Sad 16 a Dydd Sul Medi

 

Addas ar gyfer: Pob oedran.

Manylion

Trefnydd

Llawn