Menu not found

Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Lliwiau Llandudno

Jenny Cashmore, CALL & Llawn

Ceir hanesyn am y Frenhines Fictoria yn defnyddio peiriant ymdrochi am y tro cyntaf ac yn ôl y sôn mwynhaodd y profiad yn fawr nes iddi roi ei phen o dan y dŵr a theimlo ei bod ar fin mygu!

 

Pan oeddynt yn eu hanterth roedd Peiriannau Ymdrochi Llandudno yn ffurfio un llinell hir ar lan y môr. Roedd yn atyniad gwirioneddol i’r ymwelwyr a ddeuai yno am y diwrnod a’r twristiaid, a dyna’r rheswm pan ddechreuodd LLAWN, roeddem yn awyddus i sicrhau fod gan y Peiriannau Ymdrochi le canolog yn yr ŵyl.

 

Eleni bydd CaLL yn gwahodd cynigion gan artistiaid “i gymryd golwg agosach ar Landudno a beth sy’n gwneud y lle mor boblogaidd..’; a bydd 3 chynnig yn cael eu dewis i fod yn rhan o LLAWN05, sef:

 

Mae Jenny Cashmore wedi datblygu Palet Llandudno o liwiau sy’n adlewyrchu amgylchedd naturiol ac adeiledig y dref. Ar gyfer LLawn, bydd yn llunio gofod cymdeithasol bar ewinedd o fewn caban ymdrochi ac yn cynnig manicures wedi’u hysbrydoli gan y cynllun lliwiau hwn. Mae croeso i bawb felly dewch i mewn i gael sgwrs a manicure sydd i’w gael yn Llandudno yn unig!

 

Comisiynwyd y prosiectau hyn gan CALL gyda chefnogaeth Creu Cymunedau Cyfoes.

Manylion

Trefnwyr

Jenny Cashmore, CALL & Llawn
Jenny Cashmore, CALL & Llawn