CERBYDAU YMDROCHI LLANDUDNO

20140812_115556

Mae rhyw hanes i’w gael sy’n dweud i’r Frenhines Fictoria ddefnyddio cerbyd ymdrochi am y tro cyntaf, gan fwynhau’r profiad yn fawr hyd nes iddi roi’i phen o dan y dŵr a theimlo ei bod hi’n mygu a thagu!

Bu Cerbydau Ymdrochi Llandudno yn rhesi ar hyd ymyl y traeth yn eu hoes. Gan eu bod yn atyniad go iawn i ymwelwyr a thwristiaid, roedd Marc Rees, curadur gŵyl LLAWN, am osod y Cerbydau Ymdrochi yn ganolbwynt ei ŵyl newydd, LLAWN01, yn 2013. Roedd fersiynau cyfoes y peiriannau eiconig hyn, gyda’u gosodweithiau a’u digwyddiadau cyfareddol, mor boblogaidd gydag ymwelwyr â’r ŵyl fel y daeth hi’n amlwg  mewn dim o amser y bydden nhw’n aros fel rhan annatod o galon pob gŵyl yn y dyfodol.

Felly, yn gynharach eleni, cychwynnodd Ystadau Mostyn, prif noddwyr LLAWN02, ar y gwaith o adeiladu 6 Cerbyd Ymdrochi ar gyfer sioe eleni, yn seiliedig ar ddarluniau Fictoraidd gwreiddiol. Heddiw, fe es i gyda Tomos Barton, y Rheolwr Cynhyrchu, i’w gweld yn storfa Ystadau Mostyn. Er eu bod wedi’u stacio yn rhannau yn unig, maen nhw’n edrych yn wych. Dim ond brwsh a phaent rŵan!

Diolch yn fawr iawn i Ystadau Mostyn am gefnogi’r ŵyl mor rhagorol ac i Mark Groom a’i dîm, a & b, sy wedi adeiladu’r fath Gerbydau Ymdrochi cryf a deniadol. Edrychwn ymlaen at ddefnyddio’r rhain am flynyddoedd i ddod.

Related Posts