Mae LLAWN yn ŵyl gelfyddydol ddi-dâl sy’n dathlu ac yn archwilio Llandudno drwy gelfyddyd, arteffactau, sain, comedi, perfformiadau a chyfranogiad. Drwy gydol y penwythnos gallwch archwilio’r gweithiau hyn mewn gofodau anarferol a lleoedd annisgwyl, gan gynnwys capeli Bedyddwyr; siopau gweigion; cynwysyddion llongau a’n Peiriannau Ymdrochi Fictorianaidd arbennig ni.

 

Penwythnos Celfyddydau rhad ac am ddim MOSTYN yw LLAWN, ac mae’n dychwelyd ar 14 – 16 Medi 2018. Cyfle i fwynhau digwyddiadau celfyddydol ym mhob cwr o’r dref – gyda pherfformiadau, cerddoriaeth, comedi, celfyddyd weledol, ffilm, gêmau, dawnsio a digonedd o bethau i’ch rhyfeddu. Yn LLAWN bydd cyfuniad o artistiaid rhyngwladol, grwpiau lleol, ysgolion a balŵns pinc yn llenwi’r lle ac yn rhoi cyfle i chi archwilio a mwynhau’r dref.

 

Menter gydweithredol yw LLawn – fe’i cyflwynir gyda chymorth a chefnogaeth ein sefydliadau partner:

MOSTYN

Ystadau Mostyn Cyf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Academi Frenhinol y Cambrian

Culture Action Llandudno (CALL)

Sefydliad Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol Tape

Helfa Gelf

Venue Cymru

Migrations