LLAWN ydy gŵyl aml-gelfyddyd rhad ac ddim MOSTYN, sy’n cael ei chynnal ar hyd ac ar led tref glan-môr Llandudno, ar arfordir Gogledd Cymru dros benwythnos Medi 13 – 15, 2019. Eleni, fe fydd LLAWN yn llawn (!) o gelfyddydau a pherfformiadau byw, celfyddydau gweledol, gemau a gweithgareddau o safon uchel, yn ogystal â llwybr murluniau newydd sbon a fydd yn trawsnewid adeiladau o amgylch y dref mewn modd ffres ac annisgwyl. Fe gewch eich annog i gymryd rhan, ac mae’r ŵyl yn un deuluol gyda digwyddiadau rhad ac am ddim ar hyd y penwythnos.

  • Megan Broadmeadow – Curadur
  • Christine Matthews Sheen – Cynhyrchydd
  • Dylan Rowlands – Rheolwr Technegol
  • Lin Cummins – Cyfryngau Cymdeithasol / Cysylltiadau’r Wasg
  • Francesca Colussi – Curadur y Prosiect Murlun
  • Sandra Wynne – Cydlynydd Gary Stevens
  • Katie Trent – Cydlynydd Cymunedol (beiciau)
  • Monica Tuffs – Dylunydd – Studio Egg
  • John Clarke,  Datblygwr Gwefan – ArtificialArt
Megan Broadmeadow

Mae’r thema eleni, Llinell yn y Tywod, yn nodi cam newydd i’r ŵyl.  Gyda churadur newydd (Megan Broadmeadow) ac adfywiad yn egni’r ŵyl, mae LLAWN yn barod i gamu ‘mlaen a dod yn achlysur o arwyddocâd rhyngwladol.

Mae Llinell yn y Tywod yn cyfeirio at weithgareddau artistiaid a’r argraff a’r ôl fydden nhw ei wneud ar waliau ac arwynebau’r dref gyda’r prosiect murluniau newydd. Mae hefyd yn cynrychioli’r nodau, y llwybrau a’r adegau hynny a gaiff eu creu gan y rhai a fydd yn cerdded, cropian a dawnsio. O’r promenâd, pen y bryniau neu hyd yn oed o’r awyr, fe fydd llinellau’n cael eu tynnu a chysylltiadau’n cael eu gwneud.

Mae Llinell yn y Tywod hefyd yn cynrychioli ansicrwydd gwleidyddol y byd ehangach. Byd lle mae rhaniadau’n cael eu hystyried a rhwystrau’n ymddangos yn frawychus o sydyn (yn gorfforol ac yn seicolegol) ymysg cymunedau ledled y byd.

Mae Llinell yn y Tywod yn gofyn i artistiaid fyfyrio ar freuder ac ansefydlogrwydd ein cymdeithas, a hefyd i ail-lunio llinellau, a’u troi’n drionglau neu’n gylchoedd efallai? Bydd artistiaid yn cael eu comisiynu i ddod â phobl ynghyd, i ddarparu profiadau, i roi’r cyfle
i bobl gyfarfod â rhai na fydden nhw fel arfer yn sgwrsio â nhw. Ein gobaith ydy y byddai neges sy’n cynnwys a chofleidio pawb yn fodd i ddechrau golchi rhai o’r llinellau hynny dynnwyd yn y tywod.

Mae cymryd rhan a chydweithredu yn elfen allweddol i LLAWN a’i phartneriaid, mae partneriaethau newydd wedi’u ffurfio ac rydyn ni’n ymestyn ein hapêl ar draws Gogledd

Cymru. Ein nod ydy cynnig gofod a lle i bob math o artistiaid a thrwy gyfrwng yr elfen newydd o wneud marc yn ein prosiect murluniau newydd, daw cyfle i gynnwys llawer mwy o artistiaid na’r blynyddoedd blaenorol. Trwy’r murluniau, bydd neges o gynhwysiant ac ail-lunio llinellau’n llifo ar hyd strydoedd Llandudno ac ar draws arfordir Gogledd Cymru.

Yn olaf, datganiad ydy Llinell yn y Tywod – un sy’n diffinio LLAWN fel digwyddiad gweladwy i’w barchu. Un sy’n dathlu a hybu Artistiaid o Gymru, creadigrwydd a rhagoriaethau Cymru yn ei holl ffurfiau. Gellir hefyd gweld ein llinell fel llinyn-gyswllt – yn ein clymu ag Ewrop a gweddill y byd, yn linell sy’n ymestyn allan i’r môr, yn dod ag artistiaid a pherfformwyr o bedwar ban byd.

Llinell sy’n nodi pwysigrwydd rhyngwladol LLAWN.

Llinell a dynnwyd gyda’n gilydd.

Llinell a fydd yn parhau i gael ei thynnu, ei dadlau a’i thrafod yn Llandudno ym mis Medi 2019.

Mae grŵp llywio LLAWN yn cynnwys cynrychiolwyr partneriaid yr ŵyl graidd: