PAUL CÉZANNE PAINTED MOUNT SNOWDON FROM THIS SPOT

Yn ei bumed arddangosfa symudol yn The Studio, 23 Stryd Augusta, Llandudno, LL30 2AD mae Emrys Williams yn cyflwyno “Paul Cézanne Painted Mount Snowdon From This Spot”, arddangosfa a drefnwyd gan Gordon Dalton

Mae’r arddangosfa yn seiliedig ar hanes ymweliad dychmygol Paul Cézanne, yr arlunydd Argraffiadol â Gogledd Cymru a’i ddymuniad i beintio darlun o’r Wyddfa ond yna, yn lle hynny, ei fod wedi penderfynu peintio darlun o Fynydd Provence yn Aix (sy’n rhan o gasgliad Oriel Genedlaethol Cymru); defnyddiwyd y syniad hwn fel sail i estyn gwahoddiad i ddetholiad o arlunwyr o Gymru a’r DU i ddod i Landudno i archwilio tirluniau Gogledd Cymru ac arddangos ymarfer gorau ym maes peintio.

Mae’r sioe yn bwrw golwg ar fytholeg, arwraddoliaeth, hanes celfyddyd (ffaith a ffuglen) ac yn mynd â ni i fannau gwirioneddol a dychmygol.

Mae Gordon Dalton yn artist, yn guradur ac yn awdur sy’n gweithio yng Nghaerdydd.

Artistiaid ; Lara Davies, Paul Housely, Ben Risk, Phil King, Kiera Bennet, Henny Acloque, Bruce Asbestos, Tom Pitt, Paul Becker, Gordon Dalton.

Ceir arddangosiad preifat o “Paul Cézanne Painted Mount Snowdon From This Spot” ar ddydd Gwener 15 Medi, 6:00pm – 9:00pm. Yna bydd yr arddangosfa yn agored rhwng 12:00pm a 5:00pm yn 23 Stryd Augusta ar ddydd Sadwrn 16 a dydd Sul 17 Medi. Bydd Sgwrs gan yr Artistiaid hefyd am 1:00pm ar ddydd Sadwrn, 16 Medi

Mae’r arddangosfa hefyd yn agored ar ddydd Iau a dydd Gwener ( 21st, 22nd,28th, 29th Medi) rhwng 1:00pm a 5:00pm ac ar benwythnosau drwy drefniant; e-bostiwch Emrys i emrys.w@ntlworld.com