Pwy Ydym Ni Yma Nawr?

Ceir hanesyn am y Frenhines Fictoria yn defnyddio peiriant ymdrochi am y tro cyntaf ac yn ôl y sôn mwynhaodd y profiad yn fawr nes iddi roi ei phen o dan y dŵr a theimlo ei bod ar fin mygu!

 

Pan oeddynt yn eu hanterth roedd Peiriannau Ymdrochi Llandudno yn ffurfio un llinell hir ar lan y môr. Roedd yn atyniad gwirioneddol i’r ymwelwyr a ddeuai yno am y diwrnod a’r twristiaid, a dyna’r rheswm pan ddechreuodd LLAWN, roeddem yn awyddus i sicrhau fod gan y Peiriannau Ymdrochi le canolog yn yr ŵyl.

 

Eleni bydd CaLL yn gwahodd cynigion gan artistiaid “i gymryd golwg agosach ar Landudno a beth sy’n gwneud y lle mor boblogaidd..’; a bydd 3 chynnig yn cael eu dewis i fod yn rhan o LLAWN05, sef:

 

Mae’r artistiaid Becca Thomas a Clare Charles yn eich gwahodd i lunio eich cerdyn post printiedig eich hun o Landudno, ac, yna ar ei gefn ateb y cwestiwn: Pwy ydym ni yma nawr? Neu, pwy ydych CHI yma? Gofynnir ichi edrych o’r newydd ar Landudno, pa un ai ydych chi’n un o breswylwyr y dref neu’n ymwelydd, ac ystyried eich perthynas â’r dref, ei rhannau gorau a’r rhannau nad ydynt yn apelio gymaint – a sut yr ydych yn meddwl y dylid ei chynrychioli.

 

Comisiynwyd y prosiectau hyn gan CALL gyda chefnogaeth Creu Cymunedau Cyfoes.