EDRYCH YMLAEN

Ceir hanesyn am y Frenhines Fictoria yn defnyddio peiriant ymdrochi am y tro cyntaf ac yn ôl y sôn mwynhaodd y profiad yn fawr nes iddi roi ei phen o dan y dŵr a theimlo ei bod ar fin mygu!

 

Pan oeddynt yn eu hanterth roedd Peiriannau Ymdrochi Llandudno yn ffurfio un llinell hir ar lan y môr. Roedd yn atyniad gwirioneddol i’r ymwelwyr a ddeuai yno am y diwrnod a’r twristiaid, a dyna’r rheswm pan ddechreuodd LLAWN, roeddem yn awyddus i sicrhau fod gan y Peiriannau Ymdrochi le canolog yn yr ŵyl.

 

Eleni bydd CaLL yn gwahodd cynigion gan artistiaid “i gymryd golwg agosach ar Landudno a beth sy’n gwneud y lle mor boblogaidd..’; a bydd 3 chynnig yn cael eu dewis i fod yn rhan o LLAWN05, sef:

 

Gosodiad a grëwyd gan nifer o bobl ac sy’n archwilio ein hunaniaeth a’n gallu creadigol. Mae’r gwaith hwn yn cael ei greu yn y cyfnod cyffrous sy’n arwain at gyflwyno Gwobr Gelfyddydol newydd i artistiaid ifanc o Gymru (NOVA). Os bydd y tywydd yn caniatáu bydd cyfle i chi ychwanegu at y gwaith hwn …. croeso i bob oedran!