Arddangosfa PORTFFOLIO

Mae rhaglen Portffolio Mostyn yn rhan o Griw Celf ag yn fenter sydd yn cael ei ariannu gan Gyngor y Celfyddydau i bobl ifanc sydd ag angerdd am y celfyddydau gweledol. Mae yn anelu myfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg a 18aw mlwydd oed, ac amcan y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr galluog a thalentog.

 

Eleni cawsom artistiaid o nifer eang o wahanol ddisgyblaethau o’r traddodiadol i’r modern gan ddysgu’r myfyrwyr cerfluniaeth, darlunio digidol, argraffu sgrin, ffotograffu digidol a chemegol a nifer o gelfyddyd eraill. Dewch draw i’r arddangosfa PORTFFOLIO swyddogol er mwyn gweld beth gafodd ei gynhyrchu ag ymuno a’r gweithdai a gaiff eu harwain gan gyfoedion ble y byddent yn defnyddio a dangos y technegau y maent wedi dysgu fel eich bod yn creu darn o gelfyddyd bersonol.

 

Arddangosfa ar agor nos Wener 6pm – 8pm wedyn ddydd Sadwrn a dydd Sul 10am – 4pm.

 

Bydd gweithdai galw heibio yn rhedeg ddydd Sadwrn a dydd Sul 10am – 4pm. Popiwch ar unrhyw adeg yn yr oriau hyn a chymryd rhan!