FFILMIAU MAWR AM GREADURIAID

Galwch draw i’r Tabernacl yn ystod y dydd i weld arlwy di-ben-draw o nodweddion anifeilaidd addas i’r teulu a chlasurol ac a anghofiwyd cyn hyn. Byddwch yn barod i weld planhigion sy’n siarad, creaduriaid cynhanesyddol, angenfilod tywynnol a llu o bethau eraill. Felly beth am fachu bag o bopcorn, eistedd i lawr a chael eich cludo i fyd arall.

 

Bob dydd bydd y rhaglen yn cychwyn am 11:00am ac yn rhedeg tan tua 4:00pm

 

Dydd Sadwrn, 16 Medi

The Lost World (mud) (1925, 68 munud)
Addasiad cyntaf o nofel glasurol Syr Arthur Conan Doyle am wlad lle mae creaduriaid cyn amser yn parhau i grwydro. Felly, y ffilm Jurassic Park wreiddiol!

The Killer Shrews (1959, 69 munud)
Ai ci … yn gwisgo carthen sydd yma? Na, Llŷg sy’n Lladd! Yn bendant, llŷg sy’n lladd. Nid ci. Yn siŵr i chi.

The Giant Gila Monster (1959, 71 munud)
Ffuglen wyddonias sy’n cynnwys rasio ceir a Gila anferth go iawn! Efallai y bydd gwylwyr llygadog yn eich plith yn sylwi mewn rhai mannau nad yw’r Gila mor enfawr ag yr oedd y cyfarwyddwr Ray Kellog yn ceisio ei gyfleu!

Little Shop of Horrors (1960, 72 munud)
Ffilm gwlt glasurol yng ngwir ystyr y gair! Er bod y fersiwn fwy diweddar a mwy poblogaidd yr 80au gyda Rick Moranis, wedi ei thaflu i’r cysgod, mae’r fersiwn wreiddiol hon yn bleser pur! Ac mae’n cynnwys perfformiad cynnar gan Jack Nicholson.
Dydd Sul, 17 Medi

The Ape (1940, 62 munud)
Pan yw Dr. Bernard Adrian (Boris Karloff) yn darganfod fod epa milain o’r syrcas wedi dianc ac yn dychryn trigolion y dref mae’n dyfeisio cynllun i ddefnyddio’r digwyddiad ar gyfer ei gynllun gwyddonol gwallgof ei hun!

Bride of the Gorilla (1951, 56 munud)
Yma, mae Raymond Burr ifanc (Ironside!!!) yn chwarae rhan Barney Chavez, rheolwr planhigfa sy’n cael ei felltithio gan fwdw rhyfedd hen wrach a’i droi yn gorila.

The Wasp Woman (1959, 72 munud)
Y chwedlonol Roger Corman – arbenigwr y ffilmiau cyllid isel sy’n cyfarwyddo’r ffilm rybuddiol hon am Janice Starlin, seren y byd cosmetig. Pan yw Janice yn datblygu cynnyrch newydd o jeli gwenyn nid yw’n rhagweld y sgil effeithiau anffodus.

Yongary, Monster From the Deep (1967, 77 munud)
Efallai bod gan Japan Godzilla ond mae gan Dde Corea….Yongary! Pan yw daeargrynfeydd yn taro canolbarth Corea byddwn yn darganfod yn fuan mai Yongary sy’n gyfrifol, sef ymlusgiad cynoesol sy’n bwyta gasolin .. ac mae ar fin rhedeg yn wyllt drwy Seoul!