(T)HERE

Llun gan Ronan Devlin a Michael Flueckiger wedi ei gynhyrchu ar sgrîn yw (T)HERE. Mae’r syniad ar gyfer y cywaith hwn yn deillio o arfer y ddau artist o ddefnyddio ymyrraeth (fyfyriol) i helpu i ganfod syniadau a datrys problemau sy’n gysylltiedig â gwaith. Mae’r gwaith terfynol ar dair sianel wedi ei ddatblygu o ffilmiau o grwydradau yng nghefn gwlad Cymru wedi eu plethu â lluniau a grëwyd gan feddalwedd sydd, drwy darfu ar debygolrwydd mathemategol, yn crwydro ar draws y sgrîn gan guddio a datgelu haenau o ffilm.

 

Bydd (T)HERE yn cael ei ddangos yn Uned 29 yng Nghanolfan Fictoria rhwng 10:00am a 5:00pm ar ddydd Sadwrn, 16 Medi a rhwng 11:00am a 4:30pm ar ddydd Sul, 17 Medi.

 

Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru