9

9: Royal Cambrian Academy

Yn ystod LLAWN01, cynhyrchodd yr Academi Frenhinol Gymreig (AFG) arddangosfa gyda’r teitl “Vestry Visions” mewn ymateb i thema’r ŵyl, sef ‘The Presence of Absence’. Ar gyfer ymyriad eleni, sef  “9”, mae’r testun yn aros run peth ond bydd y broses ychydig yn wahanol.

Yn dilyn llwyddiant LLAWN01, daeth partner newydd aton ni, sef Amgueddfa Llandudno er mwyn cefnogi datblygiad proffil yr Amgueddfa oddifewn i’r dref. Dyma fi’n mynd ati i archwilio stordy eu harchif enfawr (breuddwyd curadur), er mwyn dewis 9 arteffact i’w harddangos a fyddai’n canu cloch gyda thema waelodol yr Ŵyl, a oedd hefyd yn creu cyswllt â threftadaeth Llandudno. Fe fydd y gwrthrychau a’u cefndiroedd cysylltiol  yn darparu symbyliad i Academyddion 9 i ymateb trwy gyfrwng paent, collage neu 3D. Fe gaiff y darnau gorffenedig eu harddangos ochr yn ochr ag arteffactau 9.

Er mwyn cynorthwyo yn y dewis o wrthrychau a’u cydweddu ag aelodau’r AFG, fe fûm yn cyfweld â phob artist ar gamera yn eu stiwdios eu hunain. Fe ffilmiwyd y cyfweliadau hyn, ynghyd â’r dewis dilynol o arteffactau gan Pete Telfer o Culture Colony.

Yna, yn hytrach nag ymateb yn fras i’r gwrthrychau, cymerodd yr artistiaid eu hysbrydoliaeth oddi wrth ddisgrifiad ysgrifenedig a manylyn darluniadol a ddarparwyd gen i.

Ni fydd yr arteffact a’r gwaith celf gysylltiol yn cyfarfod hyd nes yr arddangosfa yng Ngwesty Castell Tudno. Fe fydd y gosodwaith yn ymgorffori’r 9 arteffact, y 9 ymateb artistig, y 9 disgrifiad a fideo wedi’i olygu o’r 9 cyfweliad.

Yn ystod LLAWN01, daeth bron i 2000 o ymwelwyr trwy ddrws troi Gwesty Castell Tudno (a gafodd ei adfer gan Ystadau’r Mostyn ar gyfer yr ŵyl).  Bydd y gwas poblogaidd a fu’n croesawu mynychwyr yr ŵyl  i’r Gwesty yn dychwelyd unwaith eto eleni.

Dyma fydd y siawns olaf un i ymweld â’r gwesty ac felly’n gyfle i’w lenwi â gwaith celf; dewch i fod yn rhan o hanes ac i ffarwelio â’r lle trwy ganu’n iach iddo.

 

Marc Rees, Curadur

Manylion

  • Lle: Gwesty Castell Tudno
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 pob dydd

Lleoliad