‘Ein Byd Bach ein Hunain’

Family Dance Project

‘Ein Byd Bach ein Hunain’

Prosiect Dawns Deuluol mewn cydweithrediad â Venue Cymru.

Mae’r Prosiect Dawns Deuluol yn cynnwys rhieni a’u plant – pob un yn mwynhau dawnsio gyda’i gilydd.

Mae ‘Ein Byd Bach ein Hunain’ wedi’i ysbrydoli gan dirwedd goediog, yn archwilio tyfiant coed – eu ffurfiau a’r lloches maen nhw’n ei gynnig i wahanol anifeiliaid a thrychfilod. Mae’r Prosiect Dawns Deuluol wedi bod yn mynd ers blwyddyn a buom yn perfformio’n darn blaenorol, ‘Aquarium’ yn Venue Cymru, Oriel Mostyn a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r sesiynau yng ngofal Little Light Dance Company mewn partneriaeth â Venue Cymru. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ymuno gysylltu â Lisa Spaull ar 07962424410 neu e-bost: info@little-light.co.uk.

Photo: Rob Spaull 

Manylion

  • Pwy: Prosiect Dawns Deuluol / Lisa Spaull
  • Lle: Gerddi’r Gogledd Orllewin
  • Pryd: Dydd Sadwrn 12.00

Lleoliad