Adam James

Larpiwch o gwmpas gyda ni!

Ystyr Larp yn Saesneg ydy ‘live action role play’, rhywbeth fase rhywun yn cysylltu â  Dungeons & Dragons; fodd bynnag, mae’r artist Adam James wedi troi larp yn ffurf ar gelfyddyd, gan gyfuno dawns, cerfluniau a gwisgoedd ac mae’n chwilio am chwaraewyr i ymuno â fo yn Ogof yr Eliffant ar y Gogarth!

Mae ffocws James ar steil arbrofol larp Nordig. Dyma un o draddodiadau neilltuol larp, sef ffurf flaengar a chreadigol o’r chwarae rhan rhyngweithiol ar gyfer hel straeon. Yn sylfaenol, mae’r chwaraewyr yn ymgymryd â rolau a chymeriadau o fewn ffugchwedl osodedig – i berfformio amrywiaeth eang iawn o syniadau a phynciau – gyda’r nod o greu cysondeb, ymdrwythiad a chydweithrediad thematig.

‘Voyage and return’

A live action roleplay (larp) about forgotten, priceless and worthless objects returning to their place of origin.

The zigzag jawbone, copper ore, sole of a shoe, wooden shovel, stone hammer, bone pick, bears tooth, stuffed gorillas’ foot, sleeping bag and a bronze axe awake to find themselves in human form. Driven by a shared purpose they set off on a journey, to return to the heart of the great elephant.

In this physical, collaborative short-form larp Adam invites you to play as a cast of objects, and to collectively partake in the telling of their new experiences, threats overcome, strange lands and reasons to return to the Great Orme. The larp will begin in the Tabernacle with an introductory workshop in which characters and relationships are fleshed out, before continuing on route up to Elephant cave upon where the larp will take place.

Adam James

Artist o Brydain ydy Adam James (ganwyd 1978). Calon ei waith ydy ei ddymuniad i ddod â phobl at ei gilydd er mwyn deall yr hunan ac agor ffyrdd newydd o fod a rhyngweithio. Mae’n defnyddio chwarae di-eiriau i annog ffurfiau o ddeialog, cyfryngu ac ail-ystyried unffurfiaeth a gwahaniaeth. Mae James yn gwneud gwrthrychau cerfluniol, darluniau, ffotograffau, fideos a thestunau sy’n codi o’i ymrwymiad cadarn i arferiadau perfformiadol chwarae rhan byw (larp).

www.mradamjames.com

Manylion

  • Gellir chwarae larp gan unrhyw un sydd dros 12 oed.
  • Fe fydd yn para tua 2½ awr
  • 10.30 yb – 1.30yp DYDD SUL 15ydd
  • Yn cychwyn o: Eglwys Tabernacl, 6 Stryd Tudno, Llandudno LL30 2HB
  • Fe fydd man diogel i gadw eich eiddo personol yn ystod y LARP
  • Cofiwch wisgo esgidiau cadarn a dewch â dillad sy’n gwrthsefyll dŵr – mae’n bosib y bydd mwd yno!

Noder bod y LARP yn digwydd mewn ogof ar Y Gogarth gyda thir anwastad ac ambell adran serth, felly mae’n anaddas i’r rhai hynny mewn cadeiriau olwyn.

I gymryd rhan a chwarae larp eich hunan, neu am fwy o wybodaeth – cofrestrwch eich diddordeb gyda ni trwy llawn@mostyn.org

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly mae’n well sicrhau eich lle ymlaen llaw. Rhaid i chwaraewyr larp for yn 12 oed neu’n hŷn.

Tabernacle Church 11yb