ART TRAIL

Mae Helfa Gelf, y Digwyddiad Stiwdios Agored Mwyaf yng Ngogledd Cymru, yn eich gwahodd i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith yn eu stiwdios ym mis Medi.

 

Yn cael ei gynnal am y 12fed tro eleni, mae’r digwyddiad blynyddol rhad-ac-am-ddim hwn yn estyn ar hyd a lled Gogledd Cymru ac yn cynnwys stiwdios yn siroedd Gwynedd, Conwy, y Fflint, Dinbych a Wrecsam. Mae’n gyfle unigryw i ymwelwyr gael cipolwg y tu ôl i’r llen ar fyd cyfrin, ac i sgwrsio â’r artistiaid a’r crefftwyr am eu prosesau creadigol.

 

Yn ystod pedwar penwythnos cyntaf mis Medi eleni, cewch fynd ar trywydd eich hun o gwmpas y fro gan bicio i mewn i weld peintwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr gemwaith, gwneuthurwyr coed, crochenwyr, gwneuthurwyr tecstiliau, gwneuthurwyr gwydr, basgedwyr, argraffwyr – pob un yn arddangos ei doniau unigryw ei hunain. Mae gweld artist wrth ei gwaith a sgwrsio dros baned o de ymysg y paent, y clai a’r llwch lli yn gipolwg go iawn ar y broses artistig. Ac â thros 200 o artistiaid yn cymryd rhan, fe fydd yna rywbeth at ddant pawb, yn ddi-os. Ac mae yma orielau rhagorol a phrosiectau celfyddydol arloesol hefyd.

 

Mae’r studios yn agored rhwng 11am a 5pm, ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul ac yn ystod penwythnos LLAWN, bydd tair stiwdio yn agored yn Llandudno, sef :

 

Canolfan y Cyn-filwyr Dall y DU, Llandudno, Ffordd y Frenhines, Craig y Don, LL30 1UT – agored ar ddydd Sadwrn yn unig

Ladder Store, Stryd John, LL30 2AB – agored ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul

Susan Williams, Llawr Gwaelod, 16 Sgwâr y Drindod, LL30 2RB – agored ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

 

I gael rhagor o fanylion am y digwyddiad, mapiau a gwybodaeth am yr artistiaid, ewch i’n gwefan.

www.helfagelf.co.uk