Tu ôl i’r Llinell

Tu ôl i’r Llinell  

Trish Bermingham ac Emily-Jane Hillman – artistiaid yn HAUS  

Gall llinell ddynodi taith o un lle i’r llall; gall hefyd nodi rhaniad o ofodau.” – Bydd Trish Bermingham yn edrych y tu ôl i linell taith gyffredin yn nodi gweithredoedd syml o arwriaeth ac yn chwarae gyda gwahanu gofod.  

Mae ffigurau breuddwydiol Emily-Jane yn arnofio i ymwybyddiaeth, gan ddiffinio diffiniad. Yma, mae ffiniau mewn cyflwr o fflwcs, a all fod yn frawychus, ond hefyd yn rhyddhaol. Mae ei darnau bwrdd sialc yn mynegi natur dros dro gwladwriaethau o fod: Mae plant afieithus yn neidio ar draeth yn cael eu gweld o ran sut mae negyddol ffotograffig yn datgelu’r hyn sydd y tu ôl – plentyndod mor amherffaith â sialc.

(Llun cyntaf Trish, y ddau olaf Emily-Jane Hillman)

Manylion