Beic

Beic

Beic

Gwilym Morus

Beic ydy darn a berfformir trwy rym pedalau gan ddefnyddio technoleg cerdd i chwarae dau feic fel offerynnau cerdd, yn taro gwahanol rannau o’r fframiau, clychau, sbôcs neu’r sbrocedi. Mae modd hefyd troelli, brecio neu newid yr olwynion, y tsieni a’r gêrs. Wrth gael eu trin yn ddigidol gan berfformwyr i gynhyrchu gwahanol donau, gwead ac ansawdd, yn ogystal â defnydd y llais dynol, fe grëir darnau aml-soniarus, gyda geiriau sy’n dilyn trywydd themâu megis teithio, ffyrdd a llwybrau beicio Cymru.

Comisiynwyd gan Articulture a Chonsortiwm Dawns Cymru.

Manylion

Beic