Both Sitting Duet

Both Sitting Duet

Jonathan Burrows / Matteo Fargion

Rydyn ni wrth ein boddau’n gallu croesawu’r coreograffydd byd enwog Jonathan Burrows a’r cyfansoddwr Matteo Fargion i LLAWN03. Oddi fewn i leoliad addas Festri’r Tabernacl, bydd y ddau’n dechrau gyda Both Sitting Duet, y perfformiad a ddaeth â nhw i’r amlwg nôl yn 2002, sy’n gosod y llwyfan am gyfuniad gwreiddiol o hiwmor a deallusrwydd tanbaid, sy’n nodweddu’r hyn maen nhw’n ei gyfleu. Yn nes ymlaen yn y dydd, fe gawn gyflwyniad ganddyn nhw o’u gwaith diweddaraf, Body Not Fit For Purpose, comisiwn o Biennale Fenis 2014, sy’n mynd benben rhwng gwleidyddiaeth ddig a llawenydd gwag y ddawns, yn ymddatod y ddolen rhwng ystyr a gweithred ac yn codi cwestiynau ynghanol ein chwerthin.

“Roedd hi’n sicr yn un o’r dawnsiau mwyaf doniol a dyfeisgar a welwyd yn Efrog Newydd ers talwm.”
The New York Times

“Ddês i allan o berfformiad cyntaf Both Sitting Duet yn Ffrainc yn gloywi drosta i, wedi ymestyn gorwelion fy myd, ei waliau’n dymchwel.”
The danceinsider.com

“Hunan-foddhad abswrdaidd fasech chi’n ei feddwl, ond yr hyn a welwch chi ydy agoriad llygad a hyfrydwch.”
The Evening Standard, Llundain

“Un o’r pethau mwyaf hudolus a welais i erioed.”
The Daily Telegraph, Llundain

“Erbyn hyn, fe ddylen ni fod yn gyfarwydd â disgwyl yr annisgwyl gan y ddeuawd ysmala, sionc a choeth, Jonathan Burrows a Matteo Fargion, ond rhywsut, cael ein dal yn ddiarwybod gawn ni eto gan ryw dro bach newydd bob tro.”
Ballet Magazine, UK

Manylion

  • Pwy: Jonathan Burrows / Matteo Fargion
  • Lle: Tabernacl, Stryd Mostyn
  • Pryd: Dydd Sadwrn 14.30
  • Gwefan: www.jonathanburrows.info
  • Gwefan: scores.motionbank.org/jbmf/#/set/sets

Lleoliad

Cydnabyddiaeth

Mae Both Sitting Duet a Body Not Fit For Purpose yn cael cefnogaeth ariannol gyhoeddus trwy’r Loteri Genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Cynhyrchiad ar y cyd ydy Jonathan Burrows a Matteo Fargion gan Kaaitheater Brwsel, PACT Zollverein Essen, Theatr Sadler’s Wells, Llundain a BIT Teatergarasjen, Bergen.

Mae’r ddau ddyn ar hyn o bryd yn artistiaid preswyl yn y Nightingale, Brighton, Lloegr.