BOUDICCA, DYDD SADWRN YN UNIG, 10.00, 12.00 & 14.00

Comisiynwyd Boudicca gan Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru (WOAC).

Mae cysyniad y sioe yn seiliedig ar y “walkabout” ond mae’r fersiwn hon

yn cynnwys sgwteri symudedd wedi’u haddasu’n fecanyddol a’u haddurno’n hardd – “wheelabout” nid “walkabout”, felly.

Bydd cerbyd rhyfel a che yl mecanyddol Boudicca yn rhyngweithio â phlant ac oedolion fel ei gilydd. Mae hi’n chwilio am ddilynwyr i ymuno â’i byddin – ac yn chwilio hefyd am Rufeiniaid i’w ‘Cosbi’.

Bydd Boudicca yn marcio’i byddin o blant ac oedolion ag arwyddlun glaslys (paent wyneb), ac yn barnu ‘Rhufeinrwydd’ pobl eraill, cyn cyhoeddi ei dedfryd.