CHWYLDRO BARDDONIAETH

Yng Nghwmni Sophie McKeand, Awdur Ieuenctid Cymru.

 

Drwy ddefnyddio geiriau a delweddau o bapurau newydd a chylchgronau byddwn yn creu cerddi protest uchel, rhagfarnllyd a pherthnasol. Ymunwch â’r chwyldro barddoniaeth a mynnwch fod eich llais yn cael ei glywed. Does dim angen unrhyw brofiad – dewch â’ch safbwyntiau a’ch syniadau a meddwl agored. Gellir canfod rhagor o enghreifftiau ar Instagram yma: https://www.instagram.com/poetlifewales/

 

Cynhelir gweithdai gyda gwahanol ysgolion a grwpiau yn ardal Llandudno yn y cyfnod cyn yr ŵyl. Dyma’r grwpiau a fydd yn cymryd rhan:

 

Ysgol Tudno (Blwyddyn 6) – 5 Medi, 1:30pm – 3:30pm
Grŵp Ysgrifennu Creadigol, Canolfan Merched Gogledd Cymru – 8 Medi, 10:15am – 12/12:30pm
Grŵp Ysgrifennu Creadigol MIND – 8 Medi, 2:00pm – 4:00pm
Ysgol Bendigaid William Davies (Blwyddyn 6) – 12 Medi, 9:00am – 12:15pm

 

Felly os ydych chi’n perthyn i un o’r grwpiau hynny ac os nad ydych wedi cofrestru’n barod gofalwch eich bod yn gwneud!

 

Bydd y baneri a wnaed yn ystod y gweithdy i’w gweld yn ein gorymdaith derfynol sy’n dechrau am 4:30pm ar ddydd Sul, 17 Medi y tu allan i Venue Cymru.