Cinema on the Prom

Eleni cewch weld ffilm The Goonies am ddim ar sgrin enfawr TAPE ar y prom, am un noson yn unig yn LLAWN. P’un ai wnaethoch chi dyfu i fyny yng nghwmni’r Goonies neu am hel atgofion/ail-fyw’r hud yn y sinema, neu os ydych yn barod i gyflwyno’r genhedlaeth nesaf o ‘Goonies’ i’r ffilm glasurol hon, dewch draw ac eisteddwch ar gadair glan môr i fwynhau’r wledd!

Dewch â dillad cynnes a blancedi (wedi’r cyfan mae’n ddiwedd mis Medi yng Ngogledd Cymru). Bydd lluniaeth ar werth ar y noson i’ch cadw’n gynnes. Mae’r ffilm yn addas i rai dros 12 oed neu hŷn. Er bod nifer o gadeiriau glan môr ar gael am ddim os penderfynwch ddod draw ar y noson, mae’n bosibl cadw cadeiriau yn y blaen trwy brynu tocynnau ymlaen llaw am £3. Trwy archebu, bydd cadair yn cael ei chadw i chi; cewch fenthyca blanced; a bydd gwasanaeth cadair ar gael os ydych eisiau prynu diodydd neu bizza. Y cyntaf i’r felin yw’r drefn gyda gweddill y cadeiriau felly dewch draw mewn da bryd gan y bydd yn ddigwyddiad poblogaidd. Os na fydd yn dywydd braf yna bydd y ffilm yn cael ei dangos o dan do felly cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol neu holwch y trefnwyr ar y diwrnod lle bydd y ffilm yn cael ei dangos. Mae TAPE yn ceisio rhoi cymaint â phosibl o gyfleoedd i bobl drwy’r cyfryngau a’r celfyddydau creadigol. Mae’r elusen yn rhoi cyfleoedd creadigol cynhwysol a diogelu i bawb. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: info@tapemusicandfilm.co.uk neu ffoniwch 01492 512 109

Bydd The Goonies yn dechrau ar y Promenâd am 8pm yn brydlon. Bydd rhaglen o ffilmiau byr a chanu ymlaen llaw os hoffech ddod i eistedd yno’n gynt.

Os hoffech archebu cadair gynfas a blanced ymlaen llaw am £3 ewch i buytickets.at/llawn

Bydd is-deitlau.