CLAI-POBL-DAWNSIO, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 11.00 – 17.00

Drwy gydol mis Mai 2018 cafodd Pea Restall gefnogaeth gan CALL i ddatblygu prosiect serameg cyfranogol.

Yn ystod y cyfnod hwn bu’n gweithio ochr yn ochr â’r gymuned, mewn ysgolion ac mewn gweithdai creadigol yn HAUS, Stryd Augusta yn Llandudno. Gyda chymorth y cyfranogwyr hyn, crëwyd llu o gyrau clai, wedi’u hysbrydoli gan y “menywod cryf” yn eu bywydau. Derbyniodd y prosiect hwn gefnogaeth ariannol gan gronfa ‘Syniadau: Pobl: Lleoedd’ Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

Yn ystod LLAWN06, mae Pea yn eich gwahodd chi i ymweld â’r gosodiad o gyrau clai unigryw wedi’u modelu ganddi hi ei hun a chan bobl Llandudno, ac i fynd â model o ddawnsiwr adre’ gyda chi. Gallwch roi cartref newydd iddo neu ei roi yn anrheg i rywun arall. Dewch i gymryd rhan yn Clai-Pobl- Dawnsio ac i helpu Pea i gwblhau ei gwaith!