COMISIWN ARTISTIAID CYLCH

BM on prom iii

COMISIWN ARTISTIAID CYLCH

Mae CYLCH yn rhan o raglen ‘Circuit’ Tate, rhwydwaith ieuenctid cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau gweledol. Yn cael ei ariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn, mae Circuit yn ceisio sbarduno trawsnewidiad hirdymor yn y ffordd mae pobl ifanc rhwng 15 a 25 oed yn ymwneud â’r celfyddydau ac yn hawlio rheolaeth ar eu dysgu. Fel rhan o’r broses honno, fe fydd CYLCH yn dewis artist Cerbyd Ymolchi ar gyfer LLAWN02…dewch i weld pwy sy’n cael ei ddewis i weithio ar y comisiwn cyffrous yma.

Manylion

  • Lle: Gerddi’r Gogledd Orllewin
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 yn ddyddiol

Lleoliad