Cuddio/Ceisio Hide/Seek

Mae’r gaeaf yn dod a bydd bwyd yn brin. Dyma’r amser i gasglu a chuddio storfa ar gyfer y misoedd nesaf. Mewn coeden uchel yn y Fach, mae dau greadur yn brysur yn casglu a chuddio, chwilio a chuddio eto. Gwyliwch nhw’n symud o gwmpas, yn sgrialu i fyny ac i lawr, yn gwylio, swingio, neidio, llamu, troi mewn cylchoedd, chwarae a dringo dros ei gilydd ac o gwmpas ei gilydd.

Coreograffydd: Kate Lawrence

Dawnswyr: Despina Goula a Lisa Spaull

Rigiwr: Simon Edwards

Bydd ‘Cuddio / Ceisio’ yn digwydd 6.00yh ar ddydd Sadwrn 24ain Medi ar goeden wrth mynedfa Happy Valley. Bydd staff LLAWN yn eich arwain.