CRAGEN, DYDD SADWRN, 14.30

Cragen yw enw pyped morwrol newydd Theatr Byd Bychan, sydd yn anghen l môr mytholegol.

Dywedir bod Cragen yn byw oddi ar yr arfordir ac mae arbenigwyr yn rhag-weld y bydd yn ymddangos yn LLAWN06, ger Venue Cymru, ac mewn mannau eraill ar hyd arfordir Cymru er mwyn cy eu neges bwysig yn ystod Blwyddyn y Môr. Bydd y cyhoedd yn rhyfeddu at ddyfeisgarwch y cradur a’i faint (tua 20 metr o hyd) wrth iddo ddychwelyd gwastra plastig diangen o’r môr i’r tir.

Mae cwmni Theatr Byd Bychan Abertei , a sefydlwyd ym 1996, yn edrych ymlaen at fynd â’u creadigaeth ddiweddaraf ar daith i LLAWN, Penwythnos Celfyddydol Llandudno.

Dilynwch deithiau Cragen ar-lein yn cragenmoroeddglan.cymru a rhannwch eich ‘cip’ ar yr anghen l yn LLAWN ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio’r hashnodau #cleanseascragen #gwladgwlad #cleanseas.