Gweithdy llif creadigol

Mae artistiaid y Peculiar Gallery, Pea Restall a Niki Cotton, yn cydweithio â gŵyl LLAWN i gyflwyno gweithdy
‘Llif creadigol’ arall, a’r tro hwn yn Nhŷ Tedder, 26 Stryd Augusta, Llandudno.

 

Dyma gyfle i wau drwy amrediad o ymarferion sy’n sbarduno syniadau a’r dychymyg gan ddefnyddio geiriau,
lliwiau, siapiau a phrofiadau sy’n caniatáu mynegiant a syniadau personol – ar y thema creaduriaid/ffurfiau
byw.

 

Bydd llyfryn braslunio tenau A3 yn cael ei roi i bob un sy’n mynychu. Byddwch yn cael gweithio ynddo a
mynd ag ef adref a bydd deunyddiau arlunio yn cael eu darparu ar y diwrnod. Gwisgwch ddillad blêr a
byddwch yn barod i roi rhwydd hynt i’ch dychymyg.

 

Addas ar gyfer oedolion – artistiaid, crewyr a gwneuthurwyr a chrefftwyr geiriau

 

Bydd y gweithdy’n cael ei gynnal ddwywaith ar ddydd Sadwrn yr ŵyl. Rhwng 10:30 a 12:30 ac yna rhwng
1:30 a 3:30
Codir tâl o £10 yr un i dalu am gostau’r deunyddiau

 

Neilltuwch eich lle drwy gysylltu â’r Peculiar Gallery ar 01492548028

 

www.peculiargallery.co.uk
peculiargallery@aol.com

 

Ac rydym ar Facebook a Twitter hefyd