CRIW CELF, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 10.30 – 17.00

Dewch i greu hunluniau per aith ac i ddychmygu’ch hun yn forforwyn yn y tonnau neu’n fenyw yng ngwisg genedlaethol Cymru gyda chymorth ein byrddau glan môr traddodiadol. Cafodd y byrddau eu gwneud gan aelodau o Griw Celf Conwy a disgyblion ysgolion lleol.

Mae Criw Celf yn brosiect celf i bobl ifanc galluog a thalentog. Cy wynir y prosiect ledled gogledd Cymru ac mae’n cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr sy’n cynnig cy e i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau a’u pro adau creadigol. Mae Criw Celf yn gweithio gyda phobl ifanc ym mlynyddoedd 5 i 9.

Mae’r byrddau hefyd yn tynnu sylw at lygredd plastig ar y tir ac yn y môr trwy wneud defnydd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. Drwy greu’r byrddau hyn mae’r plant yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o’r niwed sy’n cael ei wneud i’n hamgylchedd.