Cul-de-Sac

Yn ei bedwaredd arddangosfa dros dro yn The Studio 23 Augusta Street , Llandudno, LL30 2AD, mae Emrys Williams yn cyflwyno “Cul-de-Sac”. Curaduron yr arddangosfa oedd Rebecca Gould ac Iwan Lewis.

Mae teitl yr arddangosfa’n air gyda chysylltnodau sy’n awgrymu lle cymunedol ac elfen lafar fratiog. Y cysylltnod yw’r glud sy’n cysylltu’r geiriau ac mae dewis yr artistiaid yr un mor ddarniog ac wedi ei roi at ei gilydd gyda glud gweledol. Mae awgrym o drais ymhlyg, ai’r trais rhwystredig beunyddiol yw hwn?

Mae operâu sebon yn aml wedi defnyddio’r cul-de-sac fel lleoliad i roi lle canolog i fywyd teuluol mewn drama. Gall y cyhoedd uniaethu ag ef a gweld eu hunain ynddo. Mae operâu sebon fel Brookside, Neighbours, EastEnders oll wedi defnyddio’r lleoliad hwn ar gyfer y gybolfa o wahanol emosiynau pobl a thrychinebau yn daclus o fewn cyd-destun lle cyfarwydd.

Mae’r cul-de-sac hefyd yn stryd bengaead, yn lle i fagu eich teulu’n ddiogel ac yna, marw. Mae meddyliau am farwolaeth a phydru’n codi i’r wyneb, mae bywyd beunyddiol wedi ein hanestheteiddio ac ni awn i unlle. Mae bywyd wedi stopio, mae’n ddisymud. Mae ein hymdrech gyson i chwilio am ddefodau a hud wedi ei ddisodli gan arferion a threfn.

Mae pobl yn byw yn y lle, ac mae’r gymuned a grëir yn yr amgylchiadau hyn boed yn ffuglennol neu’n wir, yn ein hatgoffa o’r gymuned artistig sy’n chwilio’n gyson am ymdeimlad o berthyn na cheir byth.

Artistiaid;Nathan Barlex, Laura Bygrave, Lydia Corry, Alex Crocker, Stephen Forge, Rebecca Gould, Iwan Lewis, Ross TaylorMary Vettise.

Cul-de-Sac yn dangos 12.00-5.00yh yn 23 Stryd Augusta Street. Sad 24 a Sul 25 Medi. Bydd hefyd yn Sgwrs Artistiaid am 1.00yh ar Sad 24 Medi.