Culture of Echoes

Perfformiad sain byw ydy ‘Culture of Echos’, sy’n archwilio’r ailbortreadu syniadau sydd wedi’u trosglwyddo trwy draddodiad a phrofiadau byw. Bydd y perfformiad gan Accretion Entropy, y triawd sain o Ogledd Cymru, yn digwydd yn ddidor dros oriau lawer, gyda chyfansoddiadau byrfyfyr. Wedi’i leoli yn Eglwys Sant Ioan, fe fydd hefyd yn cynnwys nifer o osodweithiau sydd wedi’u seilio ar fapio tafluniadol gan artistiaid lleol, trwy wahoddiad Blinc Digital Arts. Bydd Accretion Entropy yn ymateb i’r naratifau sy’n cael eu creu trwy’r gosodweithiau gweledol, tra’n defnyddio acwstig naturiol yr adeilad i lunio profiad clyweledol aml-sianel sy’n anelu at drochi’r gwyliwr mewn profiad amlsynhwyraidd.

Accretion Entropy Bio

 

Accretion Entropy; triawd electro-acwstig arbrofol sy’n cynnwys Charles Gershom, Dr Ed Wright a Rob Spaull. Wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, mae’r grŵp yn defnyddio technegau perfformio sy’n bennaf seiliedig ar reddfau byrfyfyr. Defnyddir crynhoad graddol o seiniau i gyduno a thrawsffurfio sylfaen o anhrefn eitha yn strwythurau o weadwaith a rhythmau trefnus. Defnyddir cymysgedd eclectig o feiolin drydan, synths modwlar, caledwedd pwrpasol a weithfannau digidol mewn nifer o ffyrdd anghonfensiynol i greu ensemble sy’n adlewyrchu cefndiroedd amrywiol y perfformwyr. Ceir hefyd sainweddau sinematig gwasgarog a darnau ergydiol egnïol dryslyd.

Lluniai gan Matt Syddall

Details