DAY

Prosiect sy’n digwydd yn yr atriwm yn MOSTYN yw ‘D A Y’ ac mae’n cyferbynnu â‘T O N I G H T’, sef prosiect a gyflwynwyd ar ffasâd adeilad MOSTYN, sydd hefyd yn digwydd yn ystod LLAWN05. Yn fersiwn gyntaf ‘D A Y’ bydd Nicola Dale yn cyflwyno The Act of Reading (2017) drwy gydol dydd Sadwrn, 16 Medi.

 

Ar gyfer y darn hwn mae Dale yn dynwared osgo ac ystumiau cyfres o ferched sy’n darllen mewn darluniau hanesyddol. Mae hyn yn ein hatgoffa beth oedd pwrpas gwreiddiol MOSTYN, sef cartref dros dro i arddangosiadau gan Gymdeithas Celfyddydau Merched Gwynedd, yn ogystal â chysylltu â rhaglen arddangosfa ddiweddaraf MOSTYN sydd wedi defnyddio’r hanes hwn o’r gorffennol i ysbrydoli arddangosiadau yn y presennol. Mae natur gudd y gorffennol hefyd yn cael ei greu gan berfformiad The Act of Reading (2017) ei hun – perfformiad y gallai rhywun brin sylwi arno, wrth iddo ymdoddi i gefndir bywyd bob dydd a dim ond wrth ei astudio yn agosach y gwelir ei gynildeb.

 

Ochr yn ochr â’r prosiect bydd sgwrs rhwng yr artist ac Adam Carr (Curadur Rhaglen Celfyddydau Gweledol MOSTYN,) a fydd ar gael fel testun ar wefan MOSTYN: www.mostyn.org

 

D A Y yn Oriel MOSTYN drwy ddydd Sadwrn, 16 Medi.