Denise Laura Baker

Manylion

Astudiaeth ffotograffig bersonol o gymuned trawsryweddol ydy Becoming Jane, sy’n cael ei dangos yn un o gytiau glan-môr eiconig LLAWN ar y prom.

Mae ffotograffiaeth Denise yn canolbwyntio ar bobl, straeon a manylion; graen, patrwm, ffurf a phrofiad dynol. Mae’n mwynhau tynnu lluniau o’r anarferol a’r cyffredin, yn canfod manylion yn ei hamgylchedd bob-dydd a chwilio am ‘storïau am gymuned a dynoliaeth’, lle bynnag y bônt.