DEWCH I ‘DONKEY WORLD’, DYDD GWENER – DYDD SUL, 10.30 – 16.00

Ymunwch â ni wrth i ni ymweld â ‘Donkey World’! Yn rhan o’n cyfres o arddangosfeydd unigol sy’n dathlu gwaith argra u cyfoes, rydym yn cy wyno James Green o She eld.

Mae James yn defnyddio technegau argra u sgrin a leinodorri. Mae e’n mwynhau’n arbennig yr her o weithio oddi mewn i gyfyngiadau’r broses leinodorri a’r gwaith cor orol sy’n gysylltiedig â hynny.

Cynhyrchodd James ei brint asynnaidd cyntaf, ‘Donkeys Disturbed by Meteor Shower’ yn 2008 ac mae e’n dal i greu printiau wedi’u hysbrydoli gan anturiaethau asynnod mewn byd rhyfedd y tu hwnt i reolaeth ddynol! Cynhyrchwyd argra ad newydd o’r print cyntaf hwnnw ar gyfer yr arddangosfa ac mae eraill yn y gyfres hefyd i’w gweld, ar y cyd ag antur asynnaidd wedi’i hanimeiddio, i ddathlu dengmlwyddiant James fel gwneuthurwr printiau mul!