Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC)

Manylion

  • Holy Trinity Church
  • Saturday 14th: 11 to 5pm
  • Sunday 15th: 11 to 5pm
  • Audience Participation

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC) yn sefydliad arweiniol ar gyfer anabledd a’r celfyddydau yng Nghymru. Rydym yn cefnogi oddeutu 400 o aelodau ar draws pedair rhanbarth, ac yn eu helpu nhw i gyflawni eu dyheadau creadigol, datblygu gwaith newydd a chymryd rhan mewn ymarfer creadigol. Rydym yn gweithredu fel asiantaeth eiriolaeth ac fel arbenigwr hyfforddiant hefyd sy’n darparu Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd (HCA) a’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (CCIM) i amrywiaeth o sefydliadau celfyddydol a thrydydd sector.

Daniel Prometheus Rrise N Shine, 2012.  Llun- Phil Cope.