DISCO VICTORIA

Disco Victoria

Disco Victoria

Mae dau o fonedd oes Fictoria yn teithio yn eu peiriant amser (cerbyd ymdrochi wedi’i orchuddio), i ymweld â Llandudno yn 2014, ond ar y ffordd yn mynd ar goll yn y 70au. Maen nhw’n llwyddo i gyrraedd yn y pen draw, yn gyda’u pennau, yn llythrennol, yn sownd mewn Peli Disgo. Mae fforio’n profi’n anodd i’r teithwyr traws-ganrifol hyn ond maen nhw’n dal i geisio ymdoddi â’u cynefin. Cewch wylio’u harferion glan-môr: cael picnic, padlo, cerdded y prom a brwydro yn erbyn y gwylanod, trwy sbienddrych o’r tu mewn i’w peiriant teithio amser.

Manylion

  • Lle: Promenad & yn y dre
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amser: 11.00 – 17.00 pob dydd

Lleoliad