Dot to Dot

Dewch i archwilio bydysawd aml-haenog cyffrous yng nghanol Llandudno. Chwiliwch am fyd bach cudd dot i ddot wrth i chi deithio drwy’r strydoedd, ar hyd y promenâd, heibio i’r siopau a’r adeiladau’r dref lan môr Fictoraidd hon. Gyda dim ond map, defnyddiwch eich gallu i graffu a mentro wrth chwilio a datrys dirgelion a straeon y dref hon.

Mae mapiau ar gael oddiwrth staff LLAWN neu oddi wrth y pobl hyfryd yn siop MOSTYN.