DRAGTIME STORYTIME efo GINGER, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 10.30 – 17.00

Dragtime Storytime yng Nghwt
Dros Dro y Llyfrgell! Mae ‘Dragtime Storytime’ yn annog plant a phobl ifanc i archwilio straeon a llythrennedd mewn ordd fywiog a hwyliog… man lle mae dychymyg yn hanfodol a gwisgo i fyny yn real!

Yn LLAWN06 bydd y Frenhines Drag
Ginger Hunter yn per ormio ac yn darllen straeon clasurol ar thema amgylcheddol,
fel Y Forforwyn Fach, ac fe anogir plant a theuluoedd i gymryd rhan yn y per ormiad.

Rydym wedi troi Peiriannau Ymdrochi Ginger yn llyfrgell fach dros dro. Mae croeso i chi ddod â llyfrau gyda chi o adre’ – llyfrau nad ydych chi eu heisiau mwyach – a’u cyfnewid am lyfrau newydd.

Nod ‘Dragtime Storytime’ yw gafael yn y dychymyg a’r hwyl sy’n deillio o rywedd hylifog plentyndod, a chynnig modelau rôl cadarnhaol – a glam! – i blant, er mwyn hyrwyddo byd lle gall pobl gy wyno’u hunain fel y dymunant! Bydd per ormiadau Ginger yn digwydd y tu allan i’r peiriannau ymdrochi ac yn addas ar gyfer pobl o bob oed. Hwyl aruthrol i bawb!