DRAWING LIGHT (GWEITHDY)

Mae Megan Broadmeadow yn artist sy’n llunio gosodiadau sy’n gyfuniad o dafluniadau fideo, cerflunwaith, twyll a seinweddau. Yn ei gwaith diweddaraf bu’n archwilio’r posibiliadau sy’n deillio o osodiadau fideo gan ddefnyddio fideo sgrin hollt, a gwrthrychau ac amgylcheddau wedi eu mapio gan dafluniadau a thaflunwyr symudol.

 

Mae Megan wedi creu gosodiadau amgylchynol dros nifer o flynyddoedd ac mewn sawl gwahanol leoliad; gan amrywio o ofodau oriel traddodiadol i leoliadau oddi ar y safle megis gwarchodfeydd natur, canol trefi a hyd yn oed lleoliadau tanddwr!

 

Rhai o’i harddangosfeydd diweddaraf : Astro Raggi (sioe unigol) Canolfan Gelfyddydau Plymouth, A Corruption of Mass (sioe unigol ar ôl cipio Gwobr Cerflunwaith Mark Tanner)  Oriel Standpoint a Cardiff Contemporary 2016. Yn 2018 bydd yn cychwyn ar waith unigol uchelgeisiol a fydd yn dechrau yn Oriel CPG Llundain ac yn teithio ledled y DU.

 

Yn LLAWN bydd hi‘n gweithio gydag Artistiaid Helfa Gelf i gosodiad gan ddefnyddio llun a golau mewn adeilad gwag yn Llandudno

Bydd arwyddion i’ch arwain! Bydd Drawing Light yn agored ar ddydd Sadwrn, 16 Medi rhwng 11:00am a 4:00pm.

 

Addas ar gyfer:pob oedran

Hyd: diwrnod cyfan

www.meganbroadmeadow.com