Ymerodraeth: Hanes ac Etifeddiaeth

Ymerodraeth: Hanes ac Etifeddiaeth – sgwrs am ddim gan Athro Gurminder K Bhambra

I gyd fynd â’r arddangosfa ‘EMPIRE’ gan Elisabetta Benassi, yn arddangos ym MOSTYN ar hyn o bryd, bydd Gurminder K Bhambra, Athro Astudiaethau Ôl-drefedigaethol a Dad-drefedigaethol (Prifysgol Sussex) yn siarad am yr hanes ac etifeddiaeth o ymerodraeth.

Mae Prydain – ac Ewrop yn fwy cyffredinol – yn gwadu ei gorffennol trefedigaethol ac ymerodrol. Nid oes llawer o gydnabyddiaeth o’r gorffennol hwnnw, er enghraifft, mewn trafodaethau cyhoeddus am faterion gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol byd-eang cyfoes. Mae rhai yn dadlau, sut bynnag, nad yw tra-arglwyddiaethu ar eraill drwy ymerodraeth yn unigryw i Ewrop: oni ddylem siarad am y Rhufeiniaid a’r Otomaniaid hefyd?

Ymunwch á ni ar dydd Sadwrn 14 Medi ar 2yp.  Mae’r sgwrs yn rhad ac am ddim ond argymhellir archebu lle drwy ffonio 01492 868191 yn ystod oriau agoriadol.

Lluniau: Ollie Hammick

Manylion

  • 2pm Saturday 14 September
  • MOSTYN, 12 Vaughan Street, Llandudno LL30 1AB