Emrys Williams Gallery

Manylion

Yma ac Acw

Yn ei chweched arddangosfa naid yn Y Stiwdio, 23 Stryd Augusta, Llandudno LL30 2AD, mae Emrys Williams yn cyflwyno “Here And There”, arddangosfa o beintiadau diweddar gan Maggie James a Phil Nicol.

Mae’r ddau artist yn defnyddio paent i awgrymu teimlad a disgrifio gofod. Mae Maggie James yn llunio gofodau pell, sy’n gallu ymddangos yn freuddwydiol a chewedlonol. Mae diddordebau Phil yn ymwneud mwy â’r hyn sydd o fewn hyd braich, gan ymddangos yn wrthrychol ac, efallai, yn fwy corfforol.