Faceback

Gall plant chwarae Faceback hefyd!

Gofynnwch i’ch llun gael ei dynnu a’i wneud yn fathodyn – yna cyfnewidiwch y bathodyn hwnnw ar gyfer person arall. Bydd eich bathodyn (a’ch wyneb) yn cael ei golli yn Llandudno!

Wrth i chi deithio rownd LLAWN cadwch lygad am deuluoedd sydd â bathodynnau ymlaen – efallai bod ganddyn nhw’ch wyneb !!

Sylwch: rhaid i blant ddod â rhiant neu ofalwr gyda nhw i ymuno â’r gêm.

Manylion

Rhannol-berfformiad, rhannol-gêm, ac yn gyfangwbl ryngweithiol, celfwaith byw, amseriadol ydy Faceback, sy’n datgelu dros oriau a dyddiau, gan esgor ar gyfres o gyfarfyddiadau wyneb-yn-wyneb rhwng dieithriaid. Caiff eich Wyneb ei droi’n fathodyn a’i wisgo gan rywun dydych chi ‘rioed wedi’i gyfarfod. Eich camp chi ydy cael eich Wyneb yn ôl!

Ers 2008, mae Faceback wedi cysylltu degau o filoedd o bobl â’i gilydd na fase nhw wedi cyfarfod fel arall, ac wedi chwarae ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Yr wyneb tu ôl i Faceback ydy Katie Etheridge, artist a pherfformwraig sy’n archwilio ac yn dathlu mannau lle mae pobl yn cyfathrebu wyneb yn wyneb, a hynny mewn byd sy’n gynyddol ar-lein. Mae Katie wedi sefydlu cwmni newydd, Small Acts Ltd., i ddatblygu Faceback a phrosiectau celf eraill sy’n dod â phobl at ei gilydd na fyddai fel arall wedi cyfarfod.