Lansiad yr Ŵyl

LLAWN Winnie the Pooh

Lansiad yr Ŵyl

Dewch i ddathlu dychweliad LLAWN, bellach yn ei thrydedd flwyddyn. Cewch flas ar rai o atyniadau rhagorol, amrywiol yr ŵyl, cyfarfod â ffrindiau a chroesawu artistiaid yr ŵyl i Landudno.

A’OK

 • Pwy: Owain McGilvary & Yan White
 • Lle: 23 Stryd Augusta
 • Pryd: Dydd Gwener 18.00

Cyfle i weld gwaith Owain McGilvary a Yan White.

Automaton

 • Pwy: Shani Rhys James
 • Lle: MOSTYN
 • Pryd: Dydd Gwener 18.00

Tap-tapian ailadroddus awtomaton unigol Shani Rhys James mewn lleoliad llwm wrth i ddau ddawnsiwr Edwardaidd yr olwg ryngweithio’n fyrfyfyr i rythm y ddyfais fecanyddol.

Performance

 • Pwy: Martin Daws, Guillermo Weickert & Maria Cabeza de Vaca
 • Lle: MOSTYN
 • Pryd: Dydd Gwener 19.00

Martin Daws, bardd perfformiadol, yn cyflwyno cerdd ddwyieithog newydd am y tro cyntaf, yn ymwneud â thema LLAWN03, dychwelyd/datgelu. Yn dilyn hynny, daw’r dawnswyr Guillermo Weickert a Maria Cabeza de Vaca i ymateb i Awtomaton Shani Rhys James.

Haus of Helfa

 • Pwy: Haus of Helfa
 • Lle: 26 Stryd Augusta
 • Pryd: Dydd Gwener 19.45

Cewch grwydro o amgylch yr adeilad hwn a adferwyd, gan wylio’r grŵp amrywiol o artistiaid yn arddangos eu gwaith a chynhyrchu gosodweithiau penodol ar themâu dychwelyd | datgelu | atseinio.

Ffloc

 • Lle: Gwesty Castell Tudno
 • Pryd: Dydd Gwener, 21.00 & 21.15

Profiad trochol mewn garej tywyll gyda cherddoriaeth fyw , mwg trwchus a thafluniau lliw. Cofiwch wisgo’r dillad addas sydd ar gael ichi.

Haus of Helfa

 • Pwy: Diva Divina
 • Lle: 26 Stryd Augusta
 • Pryd: Dydd Gwener 22.00

Bydd y Ddifa, Divina de Campo, yn difyrru’r gwesteion mewn steil.

 Guillermo Weickert, For Mountain , Sand & Sea , National Theatre Wales / Marc Rees: Warren Orchard’ 

Martin Daws

Martin Daws

Bardd perfformio rhagorol ydy Martin Daws, gyda set fyw sy’n cyfuno cerddoriaeth grefftus gyda thelynegiaeth arloesol i greu theatr fyrfyfyr unigryw. Fel cydnabyddiaeth o’i waith arbennig fel bardd gweithredol, dyfarnwyd Martin Daws fel Bardd Llawryfog Ieuenctid Cymru ym mis Ebrill 2013. Yn brysur iawn ar hyn o bryd yn cyflawni ei swyddogaeth, mae Martin yn gweithio ledled Cymru yn cysylltu â phobl ifanc ac yn eu hysbrydoli i alluogi’u hunain trwy eu creadigrwydd. Fel Bardd Llawryfog Ieuenctid, mae Martin hefyd yn cynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol; yn creu partneriaethau ac yn rhannu sgiliau gyda sefydliadau barddoniaeth a beirdd eraill sy’n gweithredu’n gymdeithasol ledled y byd.

Yn lansiad LLAWN03 yn y MOSTYN, bydd Martin yn cyflwyno, am y tro cyntaf, cerdd ddwyieithog newydd (mae wrthi’n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd), sy’n ymdoddi’r ddwy iaith ac yn ymgysylltu â thema’r ŵyl, Dychwelyd / Datgelu.

PDF:

Repeat Reveal | Martin Daws

Automaton
Divina De Campo