Ffloc

Ffloc

Grŵp celfyddydol amlddisgyblaethol cyfunol o Ogledd Cymru ydy Ffloc, sy’n creu gosodweithiau digidol, dros dro yn bennaf.
Ar gyfer LLAWN03, trefnwyd bod bard, cerddorion, artistiaid fideo, ffotograffydd, ffrindiau a ffrindiau’r ffrindiau’n cloi eu hunain mewn garej i greu rhywbeth dirgel gyda goleuni a sain. Maen nhw’n barod bellach i’w rannu gyda chi… gwyliwch, fe all fod yn llanast, felly bydd dillad pwrpasol ar gael ichi wisgo.

Manylion

  • Pwy: Joel Cockrill
  • Lle: Gwesty Castell Tudno
  • Pryd: Dydd Sadwrn & Dydd Sul 13.00 – 16.00

Lleoliad