Ffotomarathon

Mae ffotomarathonau yn boblogaidd drwy Ewrop, ac mae digwyddiadau’n cael eu cynnal yn rheolaidd yn Nenmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, Rwsia ac … ie, Caerdydd. Mewn partneriaeth â LLAWN daeth CALL â’r digwyddiad hwn i Landudno am y tro cyntaf un ar 17 Mehefin.

 

Bu 75 ymgeisydd yn crwydro strydoedd Llandudno yn chwilio am gyfleoedd i dynnu 8 llun ar 8 gwahanol bwnc dros gyfnod o 8 awr. Roedd bawb yn barod i dderbyn yr her a chynhyrchwyd casgliad anhygoel o ddelweddau a dewisodd y beirniaid yr enillwyr o’u plith.

 

O ie .. y beirniaid bondigrybwyll! Pwy yw’r unigolion cuddiedig hyn rwyn eich clywed yn gofyn? Wel, mi ddweda’i wrthych chi. Mae gennym Alfredo Cramerotti, Cyfarwyddwr Oriel Mostyn, Paul Sampson, Curadur Oriel Colwyn a Steve Morris, Cadeirydd Cymdeithas Ffotograffiaeth Llandudno.

 

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Gwener yr ŵyl a bydd, bydd yr HOLL ffotograffau’r digwyddiad yn cael eu harddangos yn hyb LLAWN yn 10 Stryd Vaughan drwy gydol yr ŵyl. Felly dewch draw i gael golwg arnynt.

 

Addas: Ar gyfer pob oedran