Fris Art Fair

Prosiect mewn partneriaeth â grwp Cymunedau Gyntaf Conwy, “Just The Business” a Chyngor Conwy yn datblygu menter ar gyfer darpariaeth o farchnad celf a chrefft moethus fydd yn cae ei beilota yn ystod LLAWN04. Bydd marchnad o waith celf a chrefft moethus wedi’u guradu yn cael ei werthu yn ystod y penwythnos ac yn cael ei gynnal gan y grwp. Felly os ydych yn chwilio am waith unigryw, neu anrhegion arbennig i rhywun, yna dewch draw i gyfarfod yr artistiaid a gwneuthyrwyr lleol tray n cefnogi prosiect lleol. Am rhagor o wybodaeth, ewch draw i wefan Helfa Gelf www.helfagelf.co.uk

Bydd Ffair Gelf Fris yn digwydd mewn siopau gwag yng Nghanolfan Victoria, 10.30yb-5.00yh Sad 24 Medi a 11.00yb- 4.30yh Dydd Sul 25 Medi.