G-DANCE

G-Dance: Stuck in the mud

Mae mwd yn fwdlyd ac yn ludiog ac yn llanast. Ond mae’n andros o hwyl cael neidio ynddo, chwarae efo fo ac mae’n lledu ac yn creu pethau hardd. Dewch i grwydro’n rhydd y tu allan a thu mewn i bob lleoliad i wylio dawns a ysbrydolwyd gan fwd, yn bortreadau bychain, yn eitemau barddol ac yn gyflwyniadau ysblennydd. Gwyliwch ddawnswyr wedi’u cyfuno o Ballet Cymru a GDance, gan gynnwys llawer o berfformwyr lleol. Dewch â’ch plant a’r neiniau a rhowch eich traed reit yn ei ganol o!

Marc Brew, o adnabyddiaeth ryngwladol, ydi’r Cyfarwyddwr a’r prif goreograffydd. Daw’r gerddoriaeth wreiddiol gan y cyfansoddwr o Gasnewydd, Jack White ac mae’r perfformiad yn cynnwys corn Ffrengig go iawn.

 

“Absolutely amazing. One of the most beautiful things I’ve seen. The kids loved it. It was like an adventure.” Audience member, Hidcot Manor Garden 2013

Manylion

  • Lle: Gorsaf Reilffordd Llandudno, MOSTYN & Gerddi’r Gogledd Orllewin
  • Pryd: Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amserau: 11.45 & 14.45
  • Hyd: 1 awr tua
  • Hwyl i bawb o’r teulu
  • Cynnwys danswyr lleol

Lleoliad

www.gdance.co.uk