Gary Stevens

Manylion

  • FRIDAY – Launch event
  • SATURDAY and SUNDAY: 11 to 5pm
  • Roaming Performance – Promenade andGet Involved!
  • www.garystevens.org

Bydd perfformwyr lleol yn ymgymysgumewn gwahanol safleoedd yma a thraw yn nhref Llandudno trwy gydol y dydd: ar y prom, mewn siopau ac ar y strydoedd. Daw murmur, isleisiol dryswch o amrywiol ganeuon ailadroddus ar awelon y gwynt. Clywir cyfuniad o ran-donau adnabyddus hysbysebion, caneuon pop a hwiangerddi’n herio’i gilydd tan bod un yn aros.

Mae’r gân honno’n uno’r grŵp, sy’n codi’n orfoleddus fel un corws sydd petai’n drech na’r perfformwyr. Mae’n blaguro ac yna’n gwywo wrth i grwpiau ffurfio a gwasgaru.

Angen Pobl i Gymryd Rhan

Mae’r artist Gary Stevens angen pobl o bob oed i ffurfio grŵp ensemble a fydd yn perfformio yn LLAWN. Fe hoffai Gary groesawu amrywiaeth o bobl, gan gynnwys artistiaid o bob disgyblaeth, ochr yn ochr â phobl heb fawr ddim profiad o berfformio. Bydd y gwaith yn ddibynnol ar fod pawb yn cydweithio yn gytûn a’r nodwedd bwysicaf fydd y gallu i wrando ac ymateb i aelodau eraill y grŵp. Bydd y gwaith yn gofyn ichi gerdded o amgylch Llandudno am gyfnodau estynedig o amser – gan dorri allan i ganu bob hyn a hyn – ond does dim rhaid bod yn ganwr proffesiynol er mwyn ymuno!

Am Gary Stevens

Mae Gary wedi  bod yn datblygu perfformiadau byw rhyng-berthnasol gyda grwpiau, unigolion ac ar gyfer lleoliadau penodol ers dechrau 1980au. Mae hefyd wedi cynhyrchu gweithiau perfformiadol ar gyfer gosodiadau fideo. Mae’r gwaith wedi’i wreiddio yn y celfyddydau gweledol, ond â chysylltiad hefyd â’r theatr. Ar hyn o bryd, mae’n Ddarllenydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Slade i’r Celfyddydau Cain yng Ngholeg Prifysgol Llundain, lle bu’n diwtor ers 2007. Mae’n artist gydag Artsadmin ac yn byw a gweithio yn Llundain. Mae’r ensembles byw’n archwilio’r syniad o amryw o berfformwyr yn gweithio gyda’i gilydd fel un.

www.garystevens.org

Fe fase raid ichi fod ar gael i ymarfer ar y rhan fwyaf o’r dyddiau canlynol:

Dydd Sul, Awst 18fed – Gweithdy

Dydd Sadwrn a dydd Sul, Medi’r 7fed a’r 8fed – Gweithdai

Dydd Gwener, Medi 13eg gyda’r hwyr (6-9yh) – Perfformiad

Dydd Sadwrn a dydd Sul, Medi 14eg a’r 15fed (trwy’r dydd) – Perfformiad

Bydd perfformwyr yn cael ad-daliad am eu costau teithio

Mae croeso i bobl o bob cefndir ac iaith i ymuno

Os ydy eich symudedd yn gyfyngedig, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni sicrhau eich bod yn cael cymryd rhan.

Os bydd digon o bobl, fe wnawn ni rota ar gyfer y perfformiadau dros gyfnod y penwythnos fel eich bod yn cael mwynhau’r ŵyl hefyd!

I ganfod mwy am y prosiect, e-bostiwch: llawn@mostyn.org gyda’ch rhif ffôn ac fe wnawn ni eich ffonio.