GENTLE GIRL

Gentle Girl: Kathryn Ashill

Yn ystod LLAWN02, fe fydd Amgueddfa Llandudno yn cynnal arddangosfa deithiol yr Amgueddfa Genedlaethol dan y teitl Degrees of Science, yn seiliedig ar hanes Eliza Pugh. Mae’r arddangosfa’n adrodd hanes merch ifanc fyddar a fu’n byw ar Ynys Môn yn ystod blynyddoedd cynnar teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Addysgwyd Eliza gartref, ‘mhell cyn bod addysg i blant byddar yn orfodol. Yn cynnig mewnwelediad hynod i fywyd Gogledd Orllewin Cymru’r cyfnod, cynhyrchodd eiriadur darluniadol hyfryd o ddelweddau fel offeryn i ddysgu a chyfathrebu. Mae’r llyfr o bwysigrwydd mawr ac fel arfer dan ofal y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, ond mae Amgueddfa Llandudno yn cael ei arddangos fel rhan o’r arddangosfa.

Rydyn ni wedi gwahodd yr artist Perfformio Kathryn Ashill i fagu ysbrydoliaeth o stori Eliza a’i geiriadur darluniadol ac i gyflwyno’i dehongliad dros gyfnod y penwythnos. Fe fydd hyn yn digwydd ar ffurf perfformiad o’r enw Gentle Girl a wnaed mewn cydweithrediad ag aelodau Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru, sy i’w berfformio yn y Colonâd tu ôl i Westy’r Grand.

Ffotograffau: Joanne Sutton

Manylion

  • Lle: Arrdangosfa yn Amgueddfa Llandudno
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amserau: Dydd Gwener/Dydd Sadwrn 10.30 – 13.00 & 14.00 – 17.00 Dydd Sul 14.15- 17.00
  • Lle: Perfformiad yn y Colonadau, Ffordd y Fach
  • Pryd: Dydd Sadwrn
  • Amserau: 14.00 & 15.00
  • Comisiwn yr ŵyl

Lleoliad