GRANNY TURISMO

Granny Turismo

Gwrandwch allan am sgrech y rwber poeth. Does ‘na’r un pafin yn saff. Dewch i g’warfod â’r unig dîm arddangos dawns trolïau siopa, y cyntaf o’i fath.

Pan fydd Doris, Mary a Marge yn cyrraedd ar eu trolïau siopa cyfoes a’u seiniau dawns, mae pawb yn sbïo. Ffantastig ac unigryw, mae’r Neiniau hyn yn swnllyd ac yn wragedd sy fyw ichi’u croesi. Cawsoch eich rhybuddio!

Dyma‘r perfformiad sy’n denu’r mwyaf o sôn amdano. Mae’n sioe atyniadol i bawb ; yn rhannol ar grwydr, yn rhannol mewn cylch ond yn gwbl ddeniadol ei hapêl. Rhai garw ‘di’r Neiniau yma! Ydych chi’n nabod un tebyg?!

Manylion

  • Lle: Promenad
  • Pryd: Dydd Sul
  • Amser: 12.30, 14.30 & 16.30
  • Hwyl i bawb y teulu

Lleoliad