GROW, DYDD SUL YN UNIG, 13.00 & 16.00, HYD 20 MUNUD

Sioe ddeuawd o theatr ddawns fywiog ac egnïol gan Kapow – Dawns Syrcas Theatr. Cyfuniad o sylwadau ar y ddynoliaeth a sioe arddio ddifyr.

Mae Grow yn ddathliad trawiadol a chy rous o allu natur i adfywio, i feddiannu gofod ac i dyfu yn y craciau.

Per ormiwyd gan Beth Powlesland ac Eithne Kane
Cynhyrchu sain gan Sion Orgon Troslais gan Eddie Ladd

Lluniau gan Jamie Morgans Photography kapowdance.co.uk

Comisiwn gan Gonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru (WOAC). Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.